歡迎! | 简体 | 繁體

11/7/2007

聖安德肋十字架

St. Andrew's Cross and St. Andrew's Cross Spider.
 
      
-
BigEyes 7:32:20 PM | 全文鏈接 | 引用(0)


11/6/2007

聖安德肋堂教友一定要睇

今日上網搵有關十字架嘅資料,有十字架叫做「聖安德肋十字架」,因為聖安德肋係被釘喺一個交叉形(X)十字架上死,我上網搵圖片,喺Yahoo搜尋 " St. Andrew's Cross "。嘩!嚇我一驚,走出好多蜘蛛!
 
原來有一種蜘蛛叫做 " St. Andrew's Cross Spider ",真係好似聖安德肋釘嗰個十字架一樣,大家可以上網睇下。
 
聖安德肋堂教友一定要睇!
-
frphilip 10:04:44 PM | 全文鏈接 | 引用(0)


11/5/2007

好好笑嘅新聞

講一段可能好多青年人都唔知道嘅新聞,update 一下大家!
 
上星期五明報有一段新聞有咁嘅標題:「天主教港區高層  否認為中共線人」。http://hk.news.yahoo.com/071101/12/2iouu.html內容是說內地一個新聞網「刊豋文章引述中國地下天主教會消息,指控天主教香港教區一名秘書長級的李姓高層神父乃中共線人,藉此監視民主派背景的教友及破壞他們的工作,矛頭直指香港教區秘書長李亮神父。」明報又話李亮神父已否認指控。明報又提到,李亮神父係早前到內地朝聖嘅時候被中共收買
 
我一睇呢段新聞,只覺得好笑!俾我副本堂林神父睇,佢又笑到架架聲;同任何神父講起,大家都只覺係笑話!
 
中共收買人唔出奇,收買一個神父都唔奇,但如果話收買嘅係我哋教區嘅秘書長李亮神父,相信我哋神父中無乜邊個會信,所以個個當係笑話!
 
如果真係李亮神父被收買咗,.................咁,.............中共好成功囉!李亮神父好成功囉!
-
frphilip 10:41:30 PM | 全文鏈接 | 引用(0)


11/4/2007

一個特別的婚禮續篇

噚日去完嗰個婚禮,立即入長洲帶避靜,今晚先可以寫寫噚日嘅婚禮。
 
早前見一對新人,基督教嘅新郎哥同我講,佢哋嘅會友好期待,因為未試過有神父去佢哋教堂婚禮講道,我呢邊嘅歌詠團當然都好高興去嗰邊一齊讚美天主。
 
新娘喺婚禮結束致謝嗰陣話,好開心兩邊嘅牧師同神父都好包容,新郎就話好感動,感動到想喊,因為無諗過真係可以牧師同神父一齊為佢哋見證婚禮。牧師都好好,好熱誠,仲公開對大家話,「我哋合一好嘛?」
 
婚禮中見到天主教同基督教嘅新娘新郎,見到天主教基督教嘅會友,我都眼有淚光!大家本來都信同一個主,大家本來就係兄弟姊妹!
-
frphilip 11:10:36 PM | 全文鏈接 | 引用(0)


11/3/2007

一個特別的婚禮

今日要去一間基督教堂,同一個牧師一齊主持一個天主教徒同基督教徒嘅錉禮,幾特別,做了神父差不多二十年,都係第一次咋!
-


11/2/2007

大 Icon 靈修解說(三)

圖像中基督面孔的輪廓顯示出一份安祥溫和,修長而筆直的鼻樑和拱形的眉毛呈現出這位人而天主者的冷靜和嚴肅的一面,但卻無比安祥,因為這位熟悉痛苦的聖者絕不為世間的任何痛苦、黑暗、甚至死亡所嚇倒,因為祂已戰勝世界。「在世界上你們要受苦難,然而你們放心,我已戰勝了世界。」(若16:33)假如我們留心默觀,不難感到畫像中的基督好像正向前行,從畫中脫穎而出,這正是我們在生命中遇到艱苦時刻的實況,在這些時間,基督不單與我們同行,且更是走在我們的面前,與我們一同面對黑暗和惡勢力,並要領導我們以堅忍及勇毅衝破一切,超越人間逆境。
 
基督的雙唇溫柔地緊閉着,畫像中也看不到祂的耳朵,因為在此緊密同在的時刻,基督這親歷人間苦痛的天主子,完全能感同身受,不需聆聽,也能徹底地了解我們的一切感受和內心深處的渴望。「因為我們不知道我們如何祈求才對,而聖神卻親自以無可言喻的嘆息,代我們轉求,那洞悉心靈的天主,知道聖神的意願是什麼;因為祂是按照天主的旨意代聖徒轉求。」(羅8:26-27)為此,被基督所帶領着的聖者的雙唇也是安祥地合閉着!但雙耳卻盡量地張開,為能聆聽天主聖言,聆聴天主的旨意而全心地承服主旨,雙目留神地觀看,為能更認識信德的始創者基督,並更透徹地效法祂,因着留心觀望,專心聆聽生活的天主聖言,他充滿了天上的智慧,能透悟世界萬事萬物,所以他的頭髮及鬍子均以銀白色表達。
-


11/1/2007

大 Icon 靈修解說(二)

畫像上面的另一個人,相傳是埃及某隱修院的院長,他一生默默地奉獻祈禱,犧牲及勞苦工作,修了偉大的聖德,並以其善表感化了無數的人。這位隱修士因為與督相通,所以全身透發着耀目的光明。「天主是光,在祂內沒有一點黑暗,如果我們說我們與祂目通,但仍在黑暗中行走,我們就是說謊,不履行真理。」(若一1:5-6)基督自己也曾屬咐我們要成為照世之光。「你們是世界的光,............你們的光當在人前照耀,.............好使他們看見你們的善行,光榮你們在天之父。」(瑪5:14-16)
 
這位與基督同行的聖者,右手作祝福的姿態,當人紮根在基督之愛內,與基督相通時,人就成為晶明透徹的,讓基督聖善的光芒透過自己照耀他人,也就成為周圍的人的祝福;他的家人,同院的兄弟姊妹,工作中的同工,朋友,親屬,都因他備受天上的祝福。讓我們也反省一下,自己是否與基督同行,自己周圍的人是否也能因着與我們共處而得蒙福澤呢?
-


10/31/2007

大 Icon 靈修解說(一)

手上有一份這個 Icon 的靈修解說,我也不知道出自誰之手筆,內容不錯,我會在這裏分數次和大家分享,也好讓大家每天默想一下:
 
畫像上兩個人親密地並肩而行,兩人頭上都有着聖德的光環,光環中呈現十字架形狀者為基督,祂全身穿着黑袍,黑色代表着痛苦和磨難。基督降生成人,自取人性之初便飽嘗貧寒之苦,受排斥及誤解,最後受苦難死在十字架上。祂,這位至聖天主之子,為愛我們,來到世上與我們同甘共苦,嘗透一切身心的痛苦,就如依撒意亞先知所預言的:「祂受盡了侮辱,被人遺棄,祂真是個苦人兒,熟悉痛苦。」(依53:3)
 
基督的右手搭在另一人的肩上,清楚地表達出基督與人同甘苦共患難的意念。「我們所有的,不是一位不能同情我們弱點的大司祭,而是一位在各方面與我們相似,受過試探的,只是沒有罪過,所以我們要懷着依恃之心,走近恩寵的寶座,以獲得仁慈,尋到恩寵,作及時的扶助。」(希4:15-16)基督的另一隻手抱着經書,正是透過天主聖言,人能在旅世途上找到方向,並懷着信心前進。
-


下一頁,上一頁,第1,..,75,76,77,78,79,80,81

所有文章

返回頁頂

Powered by Misslog 1.2 | Design by BlueYr